verrokkitutkimus – Statistical methods in longitudinal studies

Tapaus-verrokkitutkimus on havainnoiva tutkimusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että koehenkilöiden jako koe- ja kontrolliryhmiin määräytyy tutkijasta riippumattomasti. Tutkija siis vain tarkkailee tai havainnoi näitä kahta ryhmää, vaikuttamatta itse suoraan tapahtumiin (esim. sairauden syntyyn), ja vertailee ryhmiä oletetun kausaalisuuden suhteen.

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus (case-control study) ensin kerätään tapaukset ja heille verrokit, vasta sen jälkeen selvitetään altistuminen kummassakin ryhmässä . Poikkileikkaustutkimus (cross sectional study) tieto sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan yhtä aikaa

4 VAIKUTUKSEN ARVIOINTI Tapaus-verrokkitutkimus Cornfield 1951 Osoitettiin, että riskisuhde voidaan arvioida käyttämällä altistuksien oddsien suhdetta tapauksilla ja verrokeilla (Odds ratio) jos sairaus on harvinainen Miettinen 1976 Osoitettiin, että edelläoleva pätee vain klassisiin tapaus-verrokkitutkimuksiin.

 · PDF tiedosto

tapaus-verrokkitutkimus Oppiaine − Läroämne – Subject Hammaslääketiede Työn laji − Arbetets art – Level Tutkielma Aika − Datum – Month and year 14.12.2016 Sivumäärä -Sidoantal – Number of pages 41 Tiivistelmä − Referat – Abstract Johdanto: Suun bakteeri-infektiot on

Olemme keränneet kotimaisen lasten leukemian tapaus-verrokkiaineiston, josta arvioimme pieniannoksisen säteilyn yhteyttä lasten leukemian puhkeamiseen.

 · PDF tiedosto

Tutkimusasetelmat Havainnoivat tutkimukset Tapausselostus Potilassarjat Poikkileikkaustutkimus Ekologinen tutkimus Tapaus-verrokkitutkimus

Seerumin lipopolysakkaridiaktiivisuus ja parodontiittibakteerien vasta-aineet sydäninfarktissa : tapaus-verrokkitutkimus Näytä kaikki kuvailutiedot PlumX data

Author: Vladimir Heiskanen

Sivut, jotka ovat luokassa Tutkimus. Seuraavat 59 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 59.

palaa artikkelin tietoihin kielihÄiriÖisen lapsen evaluoivien ilmausten kehittyminen kuvasarjakertomuksissa kuntoutuksen aikana – tapaus-verrokkitutkimus lataa lataa pdf Ole hyvä ja lue palvelun tietosuojaseloste Hyväksyn

22.5.2019 · Tapaus-verrokkitutkimus «Macfarlane TV, Macfarlane GJ, Oliver RJ ym. The ae» 4 , joka oli tehty 10 Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui 356 pään ja kaulan alueen syöpää sairastavaa (suuontelon, nielun, kurkunpään tai ruokatorven syöpä) alle 50-vuotiasta potilasta sekä ikä- ja sukupuolivakioidut verrokit (N = 419).

 · PDF tiedosto

aiKana – tapaus-verroKKitutKimus Anne Suvanto, Sana-Avain, Oulu Anneli Yliherva, Oulun yliopisto Tässä tutkimuksessa arvioitiin intensiivisen ja strukturoidun kuntoutus-ohjelman vaikutusta evaluoivien eli arvioivien ilmausten kehittymiseen kuvasarjakertomuksissa. Tutkittavana oli

Author: Anne Suvanto, Anneli Yliherva

Kuten edellä mainittiin, CCS käytetään lyhenne teksti viesteissä edusta maan Tapaus-verrokkitutkimus. Tämä sivu on lyhenne sanoista CCS ja sen merkitykset muodossa Tapaus-verrokkitutkimus. Huomaa, että Tapaus-verrokkitutkimus ei ole kohteen CCS ainoa merkitys.

Introduction There is contradictory information about connection and affecting factors of sickness absence and musculoskeletal disorders. Aim of this study was first to study connection between MSDs and disability due to them with sickness absence in Finnish forest industry employees.

Author: Emmi Matikainen
 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

Terveyden tutkiminen Tutkimustyypit ja tutkimusasetelmat Tutkimustyyppi Perustutkimus etsii ja tuottaa uutta tieteellistä tietoa esimerkiksi pyrkii tunnistamaan sairauksia aiheuttavia geenejä Soveltava tutkimus hyödyntää käytäntöön perustutkimuksen tuloksia kehittää

Narkolepsian tapaus-verrokkitutkimus (epidemiologinen) EU-laajuinen tutkimus kartoittaa haastatteluin ja näytetutkimuksin eri riskitekijöiden osuutta narkolepsian syntyyn. Tavoitteet.

Tapaus-verrokkitutkimus. APTA-tapaus-verrokkitutkimuksen rekrytointi on meneillään. Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus hakee parhaillaan tutkittavia APTA-tapausverrokkitutkimukseen.

Risk Factors for Skin Cancer among Finnish Airline Cabin Crew 

Tapaus-verrokkitutkimus. Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) hakee parhaillaan tutkittavia APTA -tapaus-verrokkitutkimukseen. Tutkimukseen kutsuttaville lähetetään kirje ja lisätietoa tutkimuksesta.

Innokylä tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi. Näin pääset alkuun

Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 18.12.2019: Nimitys:upotettu tapaus-verrokkitutkimus. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki

1 Puhe ja kieli, 36:1, (2016) 19 Kielihäiriöisen lapsen evaluoivien ilmausten kehittyminen kuvasarjakertomuksissa kuntoutuksen aikana tapaus-verrokkitutkimus Anne Suvanto, Sana-Avain, Oulu Anneli Yliherva, Oulun yliopisto Tässä tutkimuksessa arvioitiin intensiivisen ja strukturoidun kuntoutusohjelman vaikutusta evaluoivien eli arvioivien

tapaus-verrokkitutkimus: oikeudenkäynti, oikeudenkäyntiprosessi, prosessi. Mikä on tapaus-verrokkitutkimus. Mitä tarkoittaa tapaus-verrokkitutkimus. Ilmainen

 · PDF tiedosto

Tutkimus on tapaus-verrokkitutkimus. Tutkimukseen osallistui vuonna 2001 kuusi Itä-Suomen läänin ylä-astetta. Luokanvalvojat valitsivat kuntoutukseen osallistuvat nuoret sekä kuntoutukseen valituille nuorille kaksi luokka-asteen ja sukupuolen suhteen kal-taistettua verrokkia.

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus – vahvuudet ja rajoitukset . 39 Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants. Describe methods of follow-up. For matched studies, give matching criteria and number of exposed and unexposed

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus Poikkileikkaustutkimus Tapausselostus Näytön taso Korkein Matalin. 3 Hyvä tiedonhaku perustuu PICO-kysymyksenasetteluun •Selkeän hakupyynnön voi rakentaa PICO-kysymyksen varaan: P = Patient group I = Interventions C = Comparisons O = Outcomes

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa : tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen, Tatu Mäkinen, Inari Kostensalo, Keijo Mäkelä, Jukka Kettunen, Ville Remes. I kirurgian klinikka (Töölö) Faculty of Medicine Common Matters;

 · PDF tiedosto

tutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, kohorttitutkimus ja satunnaistettu koe. Ekologinen tutkimus Ekologisessa tutkimuksessa tiedot altistuksesta ja vasteesta ovat k äytet-tävissä vain ryhm ätasolla ilman, ett ä tutkija itse pystyisi ryhmittelem ään havaintoja.

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa : tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen, Tatu Mäkinen, Inari Kostensalo, Keijo Mäkelä, Jukka Kettunen, Ville Remes. I kirurgian klinikka (Töölö) Lääketieteellisen tiedekunnan yhteiset;

Author: Simo Miettinen, Tatu Mäkinen, Inari Kostensalo, Keijo Mäkelä, Jukka Kettunen, Ville Remes
 · PDF tiedosto

verrokkitutkimus Dokumentoida kantojen kier-täminen kausit-tain, vaikea-asteisen (sai-raalahoitoa vaativan) in-fluenssan aiheuttamaa taakkaa ja antaa tietoa rokotteen vaikuttavuudes-ta influenssatar-influenssatar-tunnasta johtuviin sairaa-Jatkuva tarve saa-da näyttöä influenssarokot-teen vaikuttavuudesta Meneillään myyntiluvallis-ten

tapaus-verrokkitutkimus translation in Finnish-English dictionary Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Alla olevaan taulukkoon on listattu selvitystyön vaiheet. Selvitystyön vaiheet tapahtuvat usein samanaikaisesti. Käsitys epidemiasta täydentyy selvityksen kuluessa.

Case-parental control design Tapaus-verrokkitutkimus käyttäen vanhempia verrokkeina Case-referent study Tapaus-verrokkitutkimus Case series Tapaussarja Case-specular design Tapaus-peilausasetelma Case-time-control design Tapaus-aikavertailututkimus Catchment area

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen¹, Tatu Mäkinen2, Inari Kostensalo3, Keijo Mäkelä3, Jukka Kettunen¹, Ville Remes² ¹ Kuopion yliopistollinen sairaala ² Helsingin yliopistollinen keskussairaala 3 Turun yliopistollinen keskussairaala 5IF VTF PG DFNFOUMFTT TUFNT JO UPUBM IJQ BSUISPQMBTUZ 5)” IBT JODSFBTFE JO SFDFOU

Aineiston Kuvaamiseen Käytettyjä Tunnuslukuja

Synonyymi tapaus-verrokkitutkimus sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä.

 · PDF tiedosto

on tapaus-verrokkitutkimus. Mitkä tekijät voivat lisätä riskiä sairastua syöpään? Esittele ja pohdi keskeisiä terveyspoliittisia toimenpiteitä, joita Suomessa on tehty 1900-luvun alusta näihin päiviin asti kansanterveyden edistämiseksi. +10.

 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

Tapaus-verrokkitutkimus (case-control study) ensin kerätään tapaukset ja heille verrokit, vasta sen jälkeen selvitetään altistuminen kummassakin ryhmässä Poikkileikkaustutkimus (cross sectional study) tieto sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan yhtä aikaa Prospektiivinen tutkimus

Selvitä esimerkin avulla, miten epidemiologinen tutkimus toteutetaan, kun tutkimusasetelmana on tapaus-verrokkitutkimus. (kevät 2014) 5. Tarkoituksena on tutkia lukiolaisten niska- ja hartiasärkyjä. Laadi tutkimussuunnitelma. (syksy 2014) Navigointi. Peda.net. Kemi. Kemin lyseon lukio. Oppiaineet.

Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 25.12.2019: Nimitys:tapaus-verrokkitutkimus. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:tapaus

Tapaus-verrokkitutkimus tehtiin vuosina 1999 – 2002. Tapauksina oli 216 naista, jotka olivat tulleet raskaaksi huolimatta ehkäisykierukasta. Verrokkeina oli 657 naista, jotka eivät olleet tulleet raskaaksi käyttäessään ehkäisykierukkaa.

5.9.2012 · Näistä 5 oli poikkileikkaustutkimusta, 1 tapaus-verrokkitutkimus ja 8 prospektiivista seurantatutkimusta. 9 tutkimuksessa arviointi perustui radiologiseen löydökseen, joista 4 selvitti nivelrikon progressiota ja 1 sekä progressiota että alttiutta polvinivelrikolle. 5 tutkimusta käytti tutkimusmenetelmänä MRI:tä (kolme kohorttitutkimusta).

Väestöpohjainen tapaus-verrokkitutkimus Jaana Kuoppala LT, PhD, dosentti, tutkijalääkäri Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Statiinit pienentävät seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta estämällä hydroksimetyyliglutaryyli-koentsyymi A -reduktaasin toimintaa. Statiineilla ehkäistään sydän- ja verisuonisairauksia ja

Kaksoset näyttävät elävän muita todennäköisemmin vähintään 60-vuotiaiksi. Identtisillä kaksosilla vaikutus on erityisen selvä. Petriina Puotiniemi Washingtonin yliopiston tutkijat Seattlessa Yhdysvalloissa selvittivät vuosien 1870 ja 1900 välillä syntyneiden tanskalaisten kaksosten

Kirjoittaja: Sofia Virtanen
 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

Epidemiologian tutkimusasetelmat Erika Jääskeläinen, LT Jouko Miettunen, FT 8.10.2007 Psykiatrian klinikka Esityksen sisältö Yleistä tutkimusasetelmista ja niiden valinnasta tapausselostus, tapaussarjat ekologiset tutkimukset kohorttitutkimus tapaus-verrokkitutkimus kokeelliset tutkimukset meta-analyysi Kuvaileva (deskriptiivinen

 · PDF tiedosto

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus Julkaisutoiminta Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisusarja Julkaisuja 2014-17 yht. 137, joista vertaisarvioituja86, loput

Lisäksi tarkastellaan onko ammattikohtaisissa eroissa ja niihin liittyvissä altisteissa työelämän muutoksen myötä syntyneitä ajallisia eroja. Tutkimus on rekisteripohjainen tapaus-verrokkitutkimus. Aineisto kattaa ALS-tapaukset aikavälillä 1984-2014.

10 Tutkimusnäytön hierarkia Satunnaistettu kontrolloitu kliininen koe Kohortti Tapaus-verrokkitutkimus Poikkileikkaustutkimus Tapausselostus Näytön taso korkein matalin Dudecim 2009 Systemaattinen katsaus ja meta- analyysi 11. Kirjallisuuskatsaus • Katsaus =

Contextual translation of ”verrokkitutkimus” from Finnish into Latvian. Examples translated by humans: MyMemory, World’s Largest Translation Memory.

 · PDF tiedosto

OHJELMA, Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Medistudia Tiistai 4.12.2018 8:30-10:00 Medistudia Ilmoittautuminen ja postereiden kiinnittäminen esille

 · PDF tiedosto

OHJELMA, Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Medistudia Tiistai 4.12.2018 8:30-10:00 Medistudia Ilmoittautuminen ja postereiden kiinnittäminen esille

LK Riika Korhonen, KY, Lääketieteen laitos, 3 500 €, Psykososiaaliset tekijät, toivottomuus ja masennus kirurgisella porilaalla ja rintasyöpäpotilaalla: Prospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus Itä-Suomessa.

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus on havainnoiva tutkimusmenetelmä, jossa koehenkilöiden jako koe- ja kontrolliryhmiin määräytyy tutkijasta riippumattomasti. Yleensä ”tapauksien” löytäminen tapaus-verrokkitutkimuksiin on varsin suoraviivainen prosessi. Joko

 · PDF tiedosto

negatiivisen vaikutuksen toteaa myös kiinalainen noin 200 potilaan tapaus-verrokkitutkimus (Zhan ym. 2013). On arvioitu, että noin kolmannes haiman endokriinisista kasvaimista jää huomaamatta, sillä ne eivät ole aktiivisesti erittäviä eivätkä välttämättä aiheuta potilaalle oireita (Välimäki ym. 2009).

http://www.yso.fi/onto/koko/p60682. Lataa tämä käsite: RDF/XML TURTLE JSON-LD

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

2.2.2.2 Tapaus-verrokkitutkimus . Tehdään, kun tiedossa ei ole kaikkia uimavedelle altistuneita ihmisiä tai ryhmään (kohorttiin) kuuluu niin paljon sairastuneita, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä kohorttitutkimusta. Tällöin lähdetään liikkeelle sairastuneista (tapaukset) ja valitaan heille verrokit, jotka eivät ole sairastuneet.

Aikakauskirja Duodecim

Saarisen ja Rajaniemen mukaan kyseeseen voisi tulla pitkittäistutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, tapaus-pitkittäistutkimus, itse-kontrolloitu tapaustutkimus, tai tapaussarjatutkimus. Perustelut johtopäätökselle, että rokotteen ja oireiden välillä ei ole syy-yhteyttä

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

Valviran lupa voidaan myöntää tilanteissa, joissa henkilön suostumusta ei näytteiden suuren määrän, näytteiden iän tai muun sellaisen syyn tai henkilön kuoleman vuoksi ole mahdollista hankkia ja näytteitä ei ole saatavissa biopankista

Väestöpohjainen tapaus-verrokkitutkimus käsitti 49 534 lasta, josta 10 409 oli saanut ADHD-diagnoosin. Tutkittavat olivat syntyneet Suomessa vuosina 1991–2005. Tulokset ovat osa Finnish Prenatal Study -hankekokonaisuutta, jossa selvitetään

Vajaatoiminnan tunnistettaviin oireisiin lukeutuu muun muassa väsymys, ihon kuivuminen, paleluherkkyys ja turvotusta. Oireiden taustalla on kilpirauhashormonien puutteesta johtuva aineenvaihdunnan hidastuminen, joka johtaa laaja-alaisiin muutoksiin elintoiminnoissa.

 · PDF tiedosto

Hyväksytyistä tutkimuksista kaksi oli tapausselostuksia, yksi tapaus-verrokkitutkimus ja neljä kohorttia. Tapausselostuksissa oli toisessa yksi ja toisessa 16 potilasta, tapaus-verrok-kitutkimuksessa 132 tapausta ja 320 verrokkia ja kohorteissa 1115–125 576 tutkittavaa. Kolme tutkimusta vertaili nuuskaamista ja tupakointia keskenään.

Nro. 9 / 2010/2 Altistuminen sähkömagneettisille kentille työpaikoilla ja asuinalueilla sekä aivokasvainriski aikuisilla: tapaus-verrokkitutkimus Girondessa Ranskassa

Tapaus-verrokkitutkimus kattoi noin 1 800 Alzheimer-potilasta ja vajaat 7 200 tervettä verrokkia Kanadan Quebecistä. Tutkittavat olivat yli 66-vuotiaita. Tiedot bentsodiatsepiinien käytöstä ja Alzheimerin taudista pohjautuivat sairausvakuutuksen tietokantaan.

Immune system genes and multiple sclerosis: A case-control study in a Finnish population (Immunologisen järjestelmän geenit ja MS-tauti Tapaus-verrokkitutkimus suomalaisessa väestössä) tarkastetaan 21.11.2002 klo 12.00 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Suorita haku Hae. Aakkosellinen; Hierarkia > tapahtumat ja toiminta > tapahtumat > prosessit > reseptio > kohdistuva toiminta > tutkimustoiminta > tutkimus

Riskitekijäprofiili sepelvaltimoiden uusintaohitusleikatuilla. Tapaus-verrokkitutkimus, vertailuryhmänä ensimmäistä kertaa ohitusleikatut.

Punainen valo ja lähi-infrapuna sairaustilojen hoidossa (Erikoislääkäri-lehti 2016) Seerumin lipopolysakkaridiaktiivisuus ja parodontiittibakteerien vasta-aineet sydäninfarktissa: tapaus-verrokkitutkimus (Helsingin yliopisto 2017)

Olen lukenut osana tieteellistä koulutustani Dollin ja Hillin klassikot, joista ensimmäinen oli Aetiology of Lung Cancer, joka julkaistiin BMJ:ssä 1952. Se on tapaus verrokkitutkimus, jossa voidaan altistusvedonlyöntien suhteella approximoida tupakoitsijan suhteellista riskiä sairastua keuhkosyöpään verrattuna ei-tupakoitsijaan.

This ”Cited by” count includes citations to the following articles in Scholar. The ones marked * may be different from the article in the profile.

Israelissa aiemmin tehty verrokkitutkimus osoitti statiinien pitkäaikaisen käytön vähentävän paksusuolen syövän ilmaantumista. Miksi nyt vastaavaa ei nähty, ei ole vielä selvää. Tutkijat varoittavat, että nyt saadun näytön perusteella statiitien syöpää ehkäisevää vaikutusta ei kannata lähteä vielä testaamaan laajoissa tutkimuksissa.

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

Tapaus-verrokkitutkimus. Potilassarja . Muu havainnoiva tutkimus. Muu, mikä? Tutkittavat. Aikuisia potilaita . Terveitä vapaaehtoisia . Erityisryhmiä: Vajaakykyisiä (7§) Raskaana olevia tai imettäviä (9§) Alaikäisiä (8§) Vanki tai oikeuspsykiatrinen potilas (10§)

 · PDF tiedosto

Kohdunulkoisen raskauden riskitekijöitä arvioiva tapaus-verrokkitutkimus suoritettiin Auvergnen (Ranska) kohdunulkopuolisia raskauksia koskevan rekisterin sekä muiden tapaus-verrokkitutkimusten tietoihin perustuen. 9 Analyysi sisältää tiedot yhteensä 803 kohdunulkoisesta raskaudesta sekä 1683 synnytyksestä, mikä on riittävä määrä

Turkulainen väestöpohjainen tapaus-verrokkitutkimus käsitti kaikkiaan 49 534 lasta. Tutkittavista, Suomessa vuosina 1991–2005 syntyneistä lapsista 10 409 oli saanut ADHD-diagnoosin. Tutkimuksen mukaan ADHD-riski kasvoi lähes puolitoistakertaiseksi, kun joko isä tai äiti oli alle 20-vuotias.

Eli jos järjestettäisiin iso verrokkitutkimus tupakan ja sähkötupakan välillä niin kumpikohan näistä mahtaisi olla vähemmän haitallinen vaihtoehto..? Ja jokainen voi itsekseen miettiä mikä mahtaa olla syynä siihen ettei Pekka Puska ja THL ole organisoinut kattavaa tutkimusta aiheesta,

SECRETO-projekti on monenkeskinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitetään nuorella iällä sattuneen salasyntyisen aivoinfarktin tautimekanismeja ja ennustetta. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia sydänkuvantamista sekä genetiikan ja biomarkkeritutkimuksen keinoja.

Suomessa on käyty pitkään henkien taistelua naisten vaihdevuosivaivojen hormonihoidon hyödyistä ja haitoista. Hoitomenetelmä ehti jo nousta jonkinlaiseksi muotitrendiksi ennen kuin kansainväliset tutkimukset alkoivat vahvistaa epäilyjä oletettua vakavammista terveysriskeistä.

Prospektiivinen, tapaus-verrokkitutkimus. 69 % (95 % CI: 13; 89) CI: luottamusväli. Jos raskaana oleva äiti rokotetaan kahden viikon sisällä ennen lapsen syntymää, rokotteen tehokkuus syntyvällä lapsella saattaa olla matalampi kuin taulukossa on ilmoitettu.

 · PDF tiedosto

Tapaus-verrokkitutkimus. FACIT-Fatigue (Functional Assess-ment of Chronic Illness Therapy-Fa-tigue Scale) CES-D (Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) SGRQ,34 (St. George’s Respiratory Questionnaire) mMRC (The modified Medical Re-search Counsil -dyspnoea scale) VAS Korrelaatio.

 · PDF tiedosto

Opinnäytetyö on satunnaistettu 8 viikon verrokkitutkimus, joka toimi myös pilottitutkimuksena mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Tutkimuksen mittaukset tehtiin käyttäen SPPB-testistöä, puristusvoimamittaria sekä Balance Master-voimalevyä. Alku- ja loppumittaukset toteutettiin

Opintojakson suoritettuaan opiskelija – ymmärtää epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä – osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä laskemalla ja tulkitsemalla esiintyvyys- ja vaikutussuureita – osaa tunnistaa ja osaa kuvata tärkeimmät epidemiologiset tutkimusasetelmat (poikkileikkaustutkimus, kohorttitutkimus, tapaus-verrokkitutkimus

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinilla on suotuisten luuvaikutusten lisäksi anti-inflammatorisia ominaisuuksia ja keskeinen rooli myös tulehdusreaktiossa. Alhaisen D-vitamiinitason onkin raportoitu olevan yhteydessä inflammatorisiin sairauksiin kuten Crohnin tautiin, joihinkin reumasairauksiin ja jopa ateroskleroosiin.

Sivut, jotka ovat luokassa Tutkimus. Seuraavat 59 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 59.

Väestöpohjainen tapaus-verrokkitutkimus käsitti 49 534 lasta, josta 10 409 oli saanut adhd-diagnoosin. Tutkittavat olivat syntyneet Suomessa vuosina 1991–2005. Tulokset ovat osa Finnish Prenatal Study -hankekokonaisuutta, jossa selvitetään keskeisten mielenterveyshäiriöiden varhaisia riskitekijöitä.

Tapaus-verrokkitutkimus (case-control study) on sairauslähtöinen. Aiempaa keuhkosyöpäesimerkkiä mukaillen tapaus-verrokkitutkimuksessa voitaisiin kerätä henkilöitä, jotka ovat sairastuneet keuhkosyöpään (tapaukset) ja henkilöitä, jotka eivät ole sairastuneet keuhkosyöpään (verrokit).

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

2.2.2.2 Tapaus-verrokkitutkimus . Tehdään silloin, kun tiedossa ei ole kaikkia elintarvikkeelle altistuneita ihmisiä tai ryhmään (kohorttiin) kuuluu niin paljon sairastuneita, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä kohorttitutkimusta. Tällöin lähdetään liikkeelle sairastuneista

Analyyttinen epidemiologia • Havainnoiva tutkimus • Kohorttitutkimus (rekisteritutkimukset, kyselytutkimukset, mittaukset) • Tapaus-verrokkitutkimus (ei seurantatutkimus) • Interventio(kokeellinen)tutkimus • Yksilöinterventio • Väestöinterventio 5.

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

Tapaus-verrokkitutkimus. Potilassarja Vaihtovuoroinen Muu havainnoiva tutkimus Diagnostiikkaa koskeva tutkimus Muu, mikä? Lyhyt yhteenveto tutkimussuunnitelmasta / muutoksesta perusteluineen Tavoite ja merkitys. Tutkimusaineisto (otoskoko), tärkeimmät poissulku- ja sisäänottokriteerit, mistä joukosta tutkittavat rekrytoidaan

Narkolepsian tapaus-verrokkitutkimus (kansainvälinen, epidemiologinen) – osarahoitus VAESCO / ECDC Narkolepsia ja H1N1: immunologinen ja virologinen osatutkimus – rahoitus THL Narkolepsialasten ja nuorten hoidon kliininen ryhmä – rahoitus HUS, muut sairaanhoitopiirit, STM

 · PDF tiedosto

Tapaus­verrokkitutkimus eli sairauslähtöinen tutkimus Tutkimuksen tapauksiksi va-litaan ryhmä tiettyyn sairau-teen sairastuneita ja verrokeiksi mahdollisimman samankaltai-nen ryhmä terveitä. Ryhmien altistuminen tutkittavalle al-tisteelle ja muille sairauteen vai-kuttaville tekijöille selvitetään. Sairastuneiden ja

Tiivistelmä. Kohdun runko-osan syöpä on naisten viidenneksi yleisin syöpä, ja todettujen tapauksien määrä kasvaa. Syövän paranemisennuste on melko hyvä.

tapaus-verrokkitutkimus käyttäen vanhempia verrokkeina case-parental control design. tapaustutkimus case investigation, case study. Toivoton tapaus The Lonely Guy. Yöllisen koiran merkillinen tapaus The Curious Incident of the Dog in the Night-time.

Liikuntatieteellinen tiedekunta. PL 35 FI-40014 Jyväskylän yliopisto. Käyntiosoite: Liikunta-rakennus (L), Keskussairaalantie 4 Liikunta- ja terveyslaboratorio (LL)

 · PDF tiedosto

pienten tapaus­verrokkitutkimus­ ten havainnon keliakian ja tuber­ kuloosin yhteydestä. Yhteinen te­ kijä saattaa liittyä D­vitamiiniin ja kalsiumiin. Molempien puutos on keliakiaa sairastavilla tavallista. D­vitamiinin puutteen tiedetään heikentävän makrofagien kykyä eliminoida mykobakteereita. Sillä on tärkeä rooli myös

 · PDF tiedosto

etenkin polvinivelrikkoon löytyy runsaasti, esim. tapaus-verrokkitutkimus (Vrezas ym. 2010) osoittaa iän ja ylipainon olevan vahvasti sidoksissa polvinivelrikon syntyyn. Lihavuus on tutkitusti merkittävä riskitekijä polven nivelrikossa. Painoindeksin (BMI) ja polven nivelrikon yhteys on kuitenkin ollut epäselvä.

Romanian. La problema că nu a fost efectuat niciun studiu comparativ, solicitantul a răspuns argumentând că nu fost solicitată efectuarea unui studiu clinic controlat pe baza unui comparator activ, cum ar fi doxiciclina sistemică, din moment ce programul de dezvoltare respecta prevederile ICH CPMP/ ICH/ 291/ 95 şi CPMP/ ICH/ 135/ 95

Tutkimus on tapaus-verrokkitutkimus, johon olemme koonneet 14 keskussairaalan alueelta yli 40 retroperitoneaalifibroosia sairastavaa. Haemme heille n. 200 iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen kaltaistettua verrokkia. Kaikilta tutkittavilta selvitetään haastattelun avulla sairaudet, lääkitys ja altistuminen asbestille.

Back To Top