terveyskeskuksen vaihto – Terveyskeskuksen vaihto

Oulun kaupunki. Puhelin 08 558 410 (vaihde) Oulun kaupungin kirjaamo PL 71 90015 Oulun kaupunki Sähköpostiosoite: [email protected] Yhteystiedot ja puhelinluettelo

24.10.2019 · terveysaseman vaihto, omalääkärin vaihtaminen, omalääkärin vaihto Potilas voi terveysaseman ohella valita myös hoitavan terveyskeskuslääkärinsä.

Voit valita terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta. Voit ryhtyä käyttämään uuden terveysaseman palveluja, kun olet jättänyt ilmoituksen uudelle terveysasemalle. Jos lähetät ilmoitukset postitse, voit ryhtyä käyttämään uuden terveysaseman palv

Terveysaseman vaihto kuntien välill Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana. Hoitopaikan valinta • Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että terveysasemalle, jonka asiakas valitsee.

Vaihto tulee voimaan viimeistään kolmen viikon kuluttua lomakkeen toimittamisesta valitsemallesi terveysasemalle. Terveyskeskuksen vaihtamisesta toiseen kuntaan sinun pitää ilmoittaa sekä uudelle että vanhalle terveysasemallesi. Voit täyttää ja tulostaa tältä sivulta lomakkeen Terveyskeskuksen

Terveyskeskuksen vaihto. Terveydenhuoltolain § 47 mahdollistaa oman terveyskeskuksen valitsemisen kaikista Suomen terveyskeskuksista kuntarajoista riippumatta. Jos haluat vaihtaa terveyskeskusta, toimi näin: Tee kirjallinen ilmoitus valinnasta sekä nykyiseen että uuteen terveyskeskukseen.

Hoitopaikan valinta. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen asuinkunnastaan riippumatta. Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Mikäli potilas valitsee Isonkyrön terveysaseman, kaikki terveyspalvelut mm. lääkärin vastaanotot, suun terveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut tapahtuvat Isossakyrössä. Mikäli asiakas valitsee Seinäjoen terveyskeskuksen, lähetetään potilaalle tieto, mistä toimipaikasta hän saa terveydenhuollon palvelut.

Terveysaseman vaihto. Kuuntele Kuuntele. Terveysaseman valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, muun muassa terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, hoitosuunnitelmansa mukaisen hoitoon myös muun kuin kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.

Omalääkärin vaihto (pdf) Terveyskeskuksen valinta. Voit valita terveyskeskuksen, jonka palveluja haluat käyttää. Voit tehdä valinnan koko Suomen alueelta, valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiselle että uudelle terveyskeskuksellesi.

Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana. Hoitopaikan valinta. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Kirjallinen ilmoitus tehdään sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä siitä tehdä erikseen viranomaispäätöstä. Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella. Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman.

Terveyskeskuksen vaihto -lomake. Tulostettava lomake; Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysaseman vaihdosta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä

Laskutus kotikunnan ulkopuolisen terveyskeskuksen palvelujen käytöstä Hakemus omalääkärin valinnasta Anmälan om val av hälsostation Ansökan om val/byte av husläkare Anmälan om rätt till icke-brådskande vård i Vanda för personer bosatta i andra kommuner.

Vuoden 2014 alusta alkaen henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.

 · PDF tiedosto

Vaihto koskee kaikkia terveyskeskuksen kiireettömiä palveluja, kuten lääkäreiden, hoita-jien ja hammaslääkäreiden vastaanottoja, fysioterapiaa sekä apuvälinepalveluja ja hoito-tarvikejakelua. Vaihto ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotisai-raanhoitoa. Ilmoitus on sitova ja voimassa

Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveydenhuollon palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valittua terveyskeskusta käyttävät kunnan asukkaat.

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella.

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi. Terveyskeskuksen vaihtolomake Jonotiedot. Hoitoon

Miten toimin, jos haluan vaihtaa terveysaseman tai valita hoitaja-lääkärityöparin? Ota yhteyttä valitsemallesi terveysasemalle, ilmoitus puhelimitse tai paikan päällä riittää.

Terveyskeskuksen vaihto. Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Palveluun liittyvät linkit. Hoitopaikan valinta – sosiaali- ja terveysministeri

 · PDF tiedosto

Vaihto ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Terveysaseman voi vaihtaa pysyvästi kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella kerran vuodessa. Kun kansalainen on vaihtanut terveysasemansa, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta. Vaihto perustuu kansalaisen

Terveysasemat ovat avoinna arkisin ma–pe klo 8–16. Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Länsimäen terveysasema on suljettu 16.12.2019- 31.1.2020.

Helsinkiläisellä on asuinalueensa mukainen terveysasema. Halutessaan voi vaihtaa terveysasemaa Helsingissä tai valita terveysaseman toisesta kunnasta.

 · PDF tiedosto

Terveyskeskuksen vaihto Terveydenhuoltolain (2010/1326) 48§:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valin-nasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi. Terveyskeskuksen vaihtolomake Potilas-ja

Terveyskeskuksen vaihto myös toisen kunnan alueelle on mahdollista 1.1.2014 alkaen. Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan

Vaihto koskee kaikkia kiireettömiä lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden palveluita, myös reseptien uusimisia sekä fysioterapiapalveluita. Julkisen sairaalan potilaaksi voi hakeutua terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteellä.

EU-terveydenhoito.fi tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivuiltamme saat tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa. Sivuston tavoitteena on palvella niin terveyspalvelujen käyttäjiä kuin terveydenhuollon ammattilaisia.

Ilmoitus terveyskeskuksen ja terveysaseman vaihtamisesta Kehitysvammapalveluhakemus Kotihoidon kuljetuspalveluhakemus (65 vuotta täyttäneet) Kouluterveydenhuollon lomakkeet ks. kohta koulut Lastensuojeluilmoitus Omaishoidon tukihakemus (65 vuotta täyttäneet) Omaishoidon tukihakemus (alle 65-vuotiaat) Sosiaalihuoltolain mukainen tuen arviointi

Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä asiakkaan uudelle että vanhalle terveysasemalle. Ilmoitus terveysaseman valinnasta on tehtävä kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Hoitovastuu siirtyy kokonaan uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Terveyskeskuksen vaihtaminen. Hyvästi paska lääkär. 15.05.2011 11:09. Ilmoita. Lahdessa kun on tunnetusti Suomen huonoin terveyskeskus niin kannattaa vaihtaa toimivaan terveyskeskukseen. Esimerkiksi Hollolassa terveyskeskus toimii paljon paremmin ja lääkärit on ystävällisempiä.

Terveyskeskuksen valinta perusterveydenhuollossa Kuntalaisella on mahdollisuus valita terveyskeskuksensa kiireettömään hoitoon koko Suomen alueelta. Terveyskeskuksen vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä oma kirjallinen valintailmoitus. Terveyskeskusvaihtoilmoitus tehdään kirjallisena sekä nykyiseen

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi. Terveyskeskuksen vaihtolomake Potilas- ja

 · PDF tiedosto

Terveyskeskuksen/aseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Vaihdosta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että tulevalle terveyskeskukselle/asemalle. Terveyskeskusta/asemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) _____ Terveyskeskus/asema vaihdettu (pvm) _____

Vaihtaessaan terveyskeskusta, asiakas vaihtaa kaikki terveyspalvelut kokonaisuutena, eikä voi enää siis käyttää Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen palveluita. Valinta tulee voimaan kolme viikkoa ilmoituksesta. Valinnan voi tehdä uudelleen vuoden kuluttua ilmoituksesta. Toisen kunnan potilas valitsee Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen

Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveysterveydenhuollon palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valitun kunnan asukkaat.

 · PDF tiedosto

Terveyskeskuksen vaihto toteutetaan 3 viikon kuluessa vaihtoilmoituksen saapumisesta. Vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveyskeskusta, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus. Huomioittehan, että valitsemaltanne terveyskeskukselta saatte perusterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta

 · PDF tiedosto

terveyskeskuksen vaihto +\ylqyrlqwlsdoyhoxw valintaoikeus perusterveydenhuollossa . 9dolqwdrlnhxv vlvlowll vhxuddyld dvlrlwd 7huyh\ghqkxrowrodnl zzz ilqoh[ il il odnl dmdqwdvd • 9dolqqdvwd rq whkwlyl nlumdoolqhq loprlwxv vhnl krlwrydvwxxvvd rohydq nxqqdq hwwl ydol wxq nxqqdq whuyh\vnhvnxnvhooh

Terveyskeskuksen avovastaanotto. Hem > Sosiaali- ja terveydenhuolto > Terveyden- ja sairaanhoito > Terveyskeskus > Terveyskeskuksen avovastaanotto. Terveyskeskuksen avovastaanotto menu. Terveyden- ja sairaanhoito Terveyskeskus Terveyskeskuksen/ terveysaseman vaihto

 · PDF tiedosto

TERVEYSKESKUKSEN VAIHTO Terveydenhuoltolain 48§:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveys-keskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valitessaan terveyskeskuksen ja terveysaseman henkilö valitsee kaikki perusterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat muun muassa

Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiselle että uudelle terveyskeskuksellesi. Toimita terveyskeskuksen valintaa koskeva lomake sille terveysasemalle, jonne haluat vaihtaa. Toimita lisäksi kopio tästä ilmoituksesta nykyiseen terveyskeskukseesi.

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi. Terveyskeskuksen vaihtolomake Potilas-ja

 · PDF tiedosto

Vaihto suoritettu (pvm) Sinulla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus tai terveysasema mistä tahansa Manner-Suomesta. Ilmoitus on henkilökohtainen ja sitova valintapäätös. Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveyskeskuksen voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden

 · PDF tiedosto

Voitte valita perusterveydenhuollon palvelujen saamiseksi terveyskeskuksen yhden kunnan alueelta Manner-Suomesta. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.

 · PDF tiedosto

ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle

terveysosasto, perusterveydenhuolto, terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet Terveydenhuoltolaki 47-49 §. Henkilö voi valita 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman Terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa.

Terveyskeskuksen vaihto myös toisen kunnan alueelle on mahdollista 1.1.2014 alkaen. Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan

 · PDF tiedosto

Terveyskeskuksen vaihto toteutetaan3 viikon kuluessa vaihtoilmoituksen saapumisesta. Vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveyskeskusta, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus. Huomioittehan, että valitsemaltanne terveyskeskukselta saatte perusterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta koulu ja –

Perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman voi valita mistä tahansa Manner-Suomesta. Vaihto on henkilökohtainen; mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus.

Terveyskeskuksen vaihto. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

 · PDF tiedosto

Ilmoitus terveyskeskuksen vaihdosta (terveydenhuoltolaki §48) Sukunimi ja etunimet Vaihtajan henkilötiedot Henkilötunnus Katuosoite, postitoimipaikka Puhelinnumero Kotikunta Nykyinen terveysasema Valittu uusi terveysasema Syy terveysaseman vaihtoon Palveluiden saatavuus Terveysaseman sijainti

Terveysasemalle aikaa varattaessa hoidon tarve ja sen kiireellisyys arvioidaan. Arvion perusteella saat kotihoito-ohjeita sekä tarvittaessa puhelin- tai vastaanottoajan sairaanhoitajalle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

 · PDF tiedosto

Ilmoitus terveyskeskuksen ja/tai terveysaseman vaihdosta (terveydenhuoltolaki §48) Postiosoite: Tuusulan kunta, Terveyspalveluiden hallinto, Hyryläntie 13, PL 90 ,04300 Tuusula Vaihtajan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Katuosoite, postitoimipaikka Puhelinnumero Kotikunta Nykyinen terveysasema Valittu uusi terveysasema

Terveyskeskuksen vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveyskeskusta voi vaihtaa vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta. Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus.

Terveyskeskuksen vaihto. Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

Terveysaseman vaihto edellyttää, että teet kirjallisen ilmoituksen sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Vastuu hoidostasi siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua, joka vastaa hoidostasi. Jos vaihdat toisen kunnan terveyskeskuksen asiakkaaksi, saat jatkossa tarvitsemasi hoitotarvikkeet sieltä.

Potilas voi siirtää terveyskeskuspalvelunsa minne tahansa manner-Suomessa. Terveyskeskuksen vaihtaminen onnistuu jopa kuntarajojen yli. Kuntalainen saa valita oman terveysaseman ja erikoishoidon yksikön vuoden 2014 alusta lähtien.

”Jos siellä terveyskeskuksessa kerran vuodessa käy, niin nopea hoitoonpääsy on paljon tärkeämpää, kuin terveyskeskuksen sijainti.” No jos kerran vuodessa käy niin miksi Suomen ja EU:n keskitetty terveyskeskus ei voisi sijaita Brysselissä. Saadaan kaikki edut keskittämisestä eikä tule turhia valittelijoita.

Terveyskeskuksen on pyrittävä ohjaamaan sinut jatkohoitoon samalle lääkärille, joka on hoitanut sinua aiemminkin. Ohjeita terveyskeskuksen vaihtamiseen Siirtyäksesi toisen kunnan terveysaseman asiakkaaksi sinun on tehtävä kirjallinen ilmoitus aseman vaihtamisesta sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle viimeistään kolme viikkoa ennen kuin voit varata ajan uudelle terveysasemalle.

Terveyskeskuksen vaihto. Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveydenhuollon palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valittua terveyskeskusta käyttävät kunnan asukkaat.

Terveyskeskuksen/ terveysaseman valinnanvapaus. Ilmoituslomake terveysaseman vaihtamisesta Lomakkeen tiedot eivät välity sähköisesti. Täytä, tulosta ja postita lomake nykyisen kotikunnan terveysasemalle sekä valitulle uudelle terveysasemalle.

Usein kysyttyjä ja anna palautetta. Usein kysyttyjä: Mikä on veden kovuus? Pehmeä 0,98 mmol/l, 5,5 o dH. Kuka asentaa vesimittarin? Vesimittarin asennuksen/vaihdon voi tehdä ainostaan vesihuoltolaitoksen asentaja tai laitoksen valtuuttama asentaja.

 · PDF tiedosto

Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysaseman vaihdosta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle. Terveysasemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) _____ Terveysasema vaihdettu (pvm) _____

 · PDF tiedosto

”Terveyskeskuksen vaihto”. Lomakkeen voi myös lähettää sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta ottamalla käyttöön kansalaisen asiointitilin. Tällöin tallenna osoitteesta www.ylasavonsote.fi löytyvä lomake omiin tiedostoihin ja liitä lomake asiointitiliisi.

Samanaikaisesti voi valita vain yhden terveyskeskuksen tai terveysaseman. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä oma kirjallinen vaihtoilmoitus.

 · PDF tiedosto

terveyskeskuksen Olen tietoinen siitä, että samalla valinnalla kaikki terveysasemapalvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut siirtyvät valitsemani kunnan terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa tämän il-moituksen vastaanottamisesta.

Kultakentässä musta, kävelevä, punavaruksinen karhu, jolla ratsastaa siniseen vyötettyyn mekkoon, housuihin ja paulakenkiin pukeutunut mies, pidellen oikeassa

Terveyskeskuksen toiminnot ovat koko Salon kaupungin alueella. Terveyspalvelujen toimintakertomus 2018. Salon hyvinvointiraportti 2018. Oikaisuvaatimusohje sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin laskuihin. Tutustu esitteeseemme: Ajankohtaista.

 · PDF tiedosto

Ilmoitus terveyskeskuksen vaihtamisesta Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero Kotikunta Terveyskeskuksen vaihtoa koskeva ilmoitus lähetetään osoitteella Seinäjoen terveyskeskus/hallinto, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki sekä toiseen asianomaiseen terveyskeskukseen. Päiväys ja allekirjoitus Nimenselvennys Terveyskeskus täyttää

Jos valitset terveyskeskuksen oman kotikuntasi ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, Tee vaihto kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus hoitopaikan valinnasta.

 · PDF tiedosto

Valinta käsittää terveyskeskuksen palvelut kokonaisuutena lukuunottamatta koulu- ja opiskelija-terveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa sekä kotisairaanhoitoa. Valet omfattar hälsocentralens tjänster i sin helhet, förutom skol- och studerandehälsovård, långvarig anstaltsvård och

Henkilökohtaiseen sairauteen liittyvä asiointi terveyskeskuksen työntekijöiden kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista (tietosuojan vuoksi). Tilaa RSS Ajankohtaista » Paino laskuun pienin pysyvin päätöksin – Painonhallintaryhmä alkaa tammikuussa 2020 31.10.2019

Ruokatauolle lähtevä kuntatyöntekijä saa vastedes vaihtaa vaatteet työajalla, jos työnantaja vaatteiden vaihtoa edellyttää. Työntekijällä pitää olla mahdollisuus poistua vapaasti työpaikaltaan koko puolen tunnin ruokataukonsa ajaksi ja käyttää koko tauko omiin tarkoituksiinsa. Vaatteiden vaihto

 · PDF tiedosto

Vastaanotto/TK-vaihto . PL 111 . 57101 Savonlinna . Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut ja hoitovastuu siirtyvät uudelle terveyskeskukselle kolmen viikon kuluessa. Lomake vastaanotettu pvm

 · PDF tiedosto

TERVEYSASEMAN/TERVEYSKESKUKSEN VAIHTO (Terveydenhuoltolaki § 48) Kuntalainen voi valita 1.1.2014 alkaen terveysaseman tai –keskuksen vuodeksi kerrallaan.

terveysaseman vaihto 8.1.2019 Valinnan seurauksena kuntalainen vaihtaa kaikki terveyskeskuksen kiireettömät palvelut kuten: lääkäri- ja hoitajavastaanotot suun terveydenhuollon vastaanotot (hammaslääkäri, suuhygienisti) fysioterapeutin, jalkaterapeutin,

Terveyskeskuksen neuvonta vastaa kysymyksiisi. Jos olet epävarma mihin ottaa terveyskeskuksessa yhteyttä, kysy neuvonnasta, niin sinut ohjataan oikeaan paikkaan. Neuvontaan voi maksaa kaikki Kuusamon kaupungin lähettämät laskut. Laskun maksamisesta ei peritä erillistä palvelumaksua.

Terveyskeskuksen vaihto. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen asuinkunnastaan riippumatta. Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Kaikissa Suun terveyspalveluihin liittyvissä asioissa yhteydenotot p: 03 56554023 Suun terveyspalvelut ovat osa kuntalaisten perusterveydenhuoltoa. Hammas- ja suusairauksia pystytään ennaltaehkäisemään huolellisella ja säännöllisellä kotihoidolla. Suun terveyspalveluihin ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset. Kiireellistä hoitoa

 · PDF tiedosto

Käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään maksu. Lisätietoja terveyskeskuksen vaihtoon liittyvistä asioista antaa oma terveysasemasi. Lomakkeen palautusosoite Porvoossa: Porvoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo palvelut täyttää Lomake saapunut Valinta kirjattu

 · PDF tiedosto

vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kulut-

Terveyskeskuksen on huolehdittava asianmukaisella tavalla moniammatillisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan järjestämisestä. Kunnan on osoitettava tähän riittävät voimavarat. Terveyskeskuksen on toimittava yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon yksikön sekä muiden terveyskeskusten kanssa.

Hämeenkyrön terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijä Leena Kyröjoki puh. 050-4010210. Puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 13 – 14. Potilasasiamies neuvoo ja opastaa potilaan oikeuksiin, asemaan ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Terveyskeskuksen valinta perusterveydenhuollossa Kuntalaisella on mahdollisuus valita terveysasemansa kiireettömään hoitoon koko Suomen alueelta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä oma kirjallinen valintailmoitus. Terveyskeskusvaihtoilmoitus tehdään kirjallisena sekä nykyiseen

 · PDF tiedosto

Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Päätös terveysaseman vaihdosta lähetetään asiakkaalle ään siirtyvän henkilön tulee toimittaa tai pyytää aiemman terveyskeskuksen lähettä-mään hoitosuunnitelman ja lääkelistan valitulle terveysasemalle postitse tai tuomaan ne vii-meistään ensimmäiselle

Nastola Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tuottaa Lahden kaupunkiin kuuluvan Nastolan alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.

Ehkäisyvalmisteen vaihto. Terveyskeskus tai ehkäisyneuvola. Ota yhteys omaan terveyskeskukseesi tai ehkäisyneuvolaan. Ehkäisyneuvolassa osataan auttaa sinua hyvin, tai voit soittaa myös terveyskeskukseen ja kertoa haluavasi keskustella eri ehkäisyvaihtoehdoista.

 · PDF tiedosto

Olette ilmoittanut terveyskeskuksen valinnasta. Ohessa tietoa niistä vaikutuksista, joita terveyskeskuksen vaihto aiheuttaa hoitojärjestelyihinne. Ilmoituksenne on sitova valintapäätös ja valinta on voimassa toistaiseksi. Uusi terveysaseman vaihto on mahdolli-nen aikaisintaan vuoden kuluttua. Vaihto on henkilökohtainen.

Terveyskeskuksen vaihto vielä harvinaista. Oman hoitopaikan vaihtaminen terveyskeskuksesta toiseen ei kiinnosta Mikkelin seudulla. Viime vuonna hoitopaikan vaihdoksia oli yhteensä 19 ja tänä vuonna vaihtomahdollisuudesta on lähinnä tullut kyselyjä.

Etusivu » Asiasanat » terveysaseman vaihto. Terveys. Terveyskeskuksen vaihto. Lue lis

Terveyskeskuksen vaihto. bbbbb. 21.02.2013 13:05. Ilmoita. Hei olen muuttanut paikkakunnalta toiseen ja nyt pitäs sit jatkaa käymistä täällä toisessa terveyskeskuksessa säännöllisesti..

Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysasemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) Terveysasema vaihdettu, päiväys ja allekirjoitus _____ Johtava ylilääkäri tekee siirtoilmoituksen sekä nykyiselle

Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä niistä tehdä erillistä päätöstä. Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman.

 · PDF tiedosto

TERVEYSKESKUKSEN VAIHTO (THL 48 §) Henkilön on tehtävä kirjallinen ilmoitus valinnastaan sekä nykyiselle, että tulevalle terveyskeskukselle. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut ja hoitovastuu siirtyvät uudelle

Terveysaseman vaihto edellyttää kirjallista ilmoitusta ja sen voi tehdä korkeintaan kerran vuodessa. Erikoissairaanhoidon yksikön valintamahdollisuus on laajennettu koskemaan kaikkia maan kunnallisia erikoissairaanhoidon yksiköitä.

 · PDF tiedosto

Uusi terveyskeskuksen vaihto on mahdollinen ai-kaisintaan vuoden kuluttua. – Vaihto on henkilökohtainen; mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveyskeskusta, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus. – Ilmoituksen jälkeen Teidät listataan terveyskeskuksen potilaaksi viimeistään 3 viikon kulu-essa ilmoituksen saapumisesta.

Terveysaseman vaihto käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, muun muassa terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Täältä löydät terveysaseman vaihtolomakkkeet.

 · PDF tiedosto

Created Date: 2/6/2014 2:08:54 PM

Back To Top