toimituslauseke top – www.alko.fi

TOP Finnterms-lauseke kuvaa kotimaan kaupassa noudatettavaa kauppatapaa. Sitä vastaavaa Incoterms-lauseketta ei ole. Logistiikan Maailma on luotettava, ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista alan keskeisistä toiminnoista. Aineistossa myös perustietoa liike- ja tuotantotaloudesta.

TOP Toimitettuna perille / Delivered At Place; Lausekkeet sopivat käytettäviksi kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä. Finnterms are used in Finnish domestic trade. There are six terms and each include definition, name and three-letter abbreviation. Terms are suitable for use in all modes of transport.

 · PDF tiedosto

TOP DDU CIP CPT FCA NOL hankkima tavaravakuutus ostajan hyväksi. Mahdollisten erimielisyyksien syntyessä tämän kuvauksen ja Finnterms-sääntöjen välillä on Finnterms-sääntöjen teksti ratkaiseva. Koska tavaran kaupassa on voimassa sopimusvapaus, voidaan kauppasopimuksissa sopia erikoisehdoista Finnterms-lausekkeiden estämättä

Toimituslauseke DAT muuttaa nimeä DPU:ksi. Lausekkeen sisältö säilyy muuttumattomana, vain nimi muuttuu nimestä ”Toimitettuna terminaalissa” nimeksi ”Toimitettuna purettuna”. Incoterms 2020 toimituslausekkeessa CIP asetetaan myyjälle vaatimuksen vakuuttaa toimitus laajemmin kuin aiemmin, Institute Cargo Clause (A) -ehdolla.

Toimituslauseke on tärkeä ja oleellinen osa kauppasopimusta. Sillä määritellään tavaran toimittamiseen liittyviä kauppasopimuksen osapuolien välisiä velvollisuuksia, kustannusten jakautumista sekä

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta ja kustannuksista.

 · PDF tiedosto

Toimituslauseke CFR edellyttää, että myyjä vientiselvittää tavaran silloin, kun se on tarpeellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa, maksaa tuontitullia tai hoitaa tuontimuodollisuuksia. CIF Lauseke “kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä

Kansainvälinen kauppakamari ICC on ainoa globaali, kaikki toimialat kattava yhteistyöjärjestö, jolla on 6,5 miljoonaa yritystä ja järjestöjä jäsenenä yli 140 maasta ja kansallisia toimistoja kaikissa maanosissa, 92 maassa, kuten Brasilia, Intia, Kiina, Venäjä, USA ja luonnollisesti Suomessa – ICC Suomi.

 · PDF tiedosto

TOP TOIMITETTUNA PERILLE (nimetty määräpaikka) Toimituslauseke jättää avoimeksi myyjän hankkiman vakuutuksen voimassaolon tarkan määräpaikan, tarkennettava sopimuksessa. Kuvaus on laadittu Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n ylläpitämän Finnterms 2001 -toimituslausekekokoelman pohjalta (tilaukset www.logy.fi).

 · PDF tiedosto

Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of Commerce) ICC:n tavaramerkki. ICC on kansainvälinen kaupan alan järjestö, jolla on kansallisia osastoja muun muassa Pohjoismaissa ja jäseniä yli 140 maassa.

Ehtokohdan mukaan vaaranvastuu laitteesta siirtyy toimittajalta asiakkaalle toimituslausekkeen mukaisesti eli TOP Finnterms 2001-ehdon (ELT-ehtojen kohdan 2.3) mukaisesti, ellei muusta ole sovittu. laitteiden toimituslauseke on toimitettuna perille sopimuksessa mainittuun paikkaan Suomessa (TOP Finnterms 2001).

 · PDF tiedosto

NOL, FCA, CPT, CIP, DDU ja TOP Toimituslausekkeiden viralliset lyhenteet. Merkitään asiapapereihin täydellisesti: lyhenne paikkakunta FIN01, esim. CIP Nokia FIN01 KÄSITTEIDEN SELITYKSET Sopimuksessa erikseen määrättävä kriittinen piste Toimituslauseke jättää avoimeksi kriittisen pisteen tarkan paikan. Tällöin täytyy sopimuksessa

(Finnterms 2001 kotimaankaupan toimituslauseke TOP). 8 Vastaanottotarkastus (1) Tilaaja tarkastaa viipymättä luovutuksen tapahduttua, että toimitus sisältää kaikki sopimukseen. Toimituslausekkeena käytetään NOL Vantaa (Finnterms 2015). Toimitusmaksu. Toimitusmaksu

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

(2) Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on ”toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan” (Finnterms 2001 kotimaankaupan toimituslauseke TOP). Vastaanottotarkastus (1) Tilaaja tarkastaa viipymättä luovutuksen tapahduttua, että toimitus sisältää kaikki sopimukseen kuuluvat laitteet ja että ne ovat ulkoisesti moitteettomassa kunnossa.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

ICC julkaisee kansainväliseen kauppaan liittyviä oppaita, sopimusmalleja ja ohjeita. ICC Suomen julkaisumyyntiä hoitaa Keskuskauppakamarin Palvelu Oy, jonka nimissä laskut tulevat.

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

IT2018-sopimusehdot. toimitussopimus. 1. SOPIMUKSEN KOHDE. Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle sopimuksessa määritellyt tietotekniikan tuotteet ja palvelut.

 · PDF tiedosto

2001 kotimaankaupan toimituslauseke TOP). 8 Vastaanottotarkastus (1) Tilaaja tarkastaa viipymättä luovutuksen tapahduttua, että toimitus sisältää kaikki sopimukseen kuuluvat laitteet ja että ne ovat ulkoisesti moitteettomassa kunnossa.

DIVOROLL TOP RU -ALUSKATE. Hinta 249,21 € 383,40 € (Alv 24%) Hengittävä liimareunainen aluskate, 75 m²/rulla. Leveys 1,5m. Pituus 50m. Paino 210 g/m².

Toimituslauseke ”vapaasti asiakkaalla” tarkoittaa sitä, että sovitulla hinnalla tavara toimitetaan asiakkaalle perille asti ja myyjä vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

 · PDF tiedosto

8.2 Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on TOP ”toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan” (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). 8.3 Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, kun tavara on toimituslausekkeen mukaisesti luovutettu tilaajalle.

 · DOC tiedosto · Verkkonäkymä

IT2015-sopimusehdot. toimitussopimus. 1. SOPIMUKSEN KOHDE. Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle sopimuksessa määritellyt tietotekniikan tuotteet ja palvelut.

IT2010-sopimusehtojen käyttäminen ilman voimassaolevaa käyttöoikeutta on kielletty. Tämän kappaleen käyttöoikeuden haltija on PAP Group Oy – 46862.

 · PDF tiedosto

CIP, TOP) ja ulkomaankauppaa varten Inco-terms -ehdot (esim. EXW, FOB, CIF). Ehtoja saa esim. vakuutusyhtiöistä, huolinta- ja kuljetusliikkeistä. Selvitä eri tavaratyyppien toimituksiin, eri markkina-alueille, eri asiakkaille jne Toimitusehdosta on selvästi ilmettävä sekä toimituslauseke että toimituspaikka, esim. DDU Turku. 8.

 · RTF tiedosto

Uusi tuote (vakiovalikoima, kausivalikoima, erikoiserät) Alkon hakunumero (ilman välilyöntejä)   ￿ Tilausvalikoiman uusi tuote T1

 · RTF tiedosto

Toimituslauseke Toimituslauseke on TOP Alkon myymälät Finnterms 2001. Hinnat Tarjottuihin hintoihin on sisällytettävä alkoholijuomavero ja juomapakkausvero. Maksuehdot ja laskutuskäytäntö Maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä. Lasku tulee

 · PDF tiedosto

PYSÄKÖINTIAUTOMAATTIPÄIVITYS HANKINTASOPIMUSLUONNOS, 7.4

VTM Asko Räty on Incoterms-, Finnterms- toimituslauseke- kauppatapa- ja laivausehtoasiantuntija. Hän luennoi ja konsultoi näistä aiheista yrityksensä Kauppasanan puitteissa. Työuransa aikana hän toimi metsäteollisuudessa myynnissä, riskipäällikkönä, logistiikan kehittämisessä ja

 · PDF tiedosto

Toimituslauseke ja toimitusaika Toimituslauseke on TOP GTK Kuopio (Finnterms 2001). Tarjoajia pyydetään esittämään toimitusaikataulusta oman näkemyksensä kuitenkin siten, että toimitus tapahtuu viimeistään 26.6.2015. TARJOAJAA JA TARJOUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 4.1.

– Toimituslauseke ja toimitusaika jne: Toimitusaika ilmoitetaan tarjouksessa, ja tästä pyrimme pitämään kiinni. Toimittajamme ja alihankkijamme voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Jos toimitus tai osa siitä viivästyy enintään 6 viikkoa, emme voi valitettavasti korvata viivästymistä.

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston strategisista tutkimuskokonaisuuksista. Brahea-keskuksessa meriteeman yksikkö on Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK).

8.2 Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on TOP ”toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan” (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). 8.3 Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, kun tavara on toimituslausekkeen mukaisesti luo-vutettu tilaajalle.

 · PDF tiedosto

kokoelmassa todetaan: ”Toimituslauseke on kauppasopimuksen osa, joka määrittelee myyjän ja ostaja välillä tavaran toimittamisen ja toimittamisen vastaanoton, toimenpiteet, kustannusten jakautumisen sekä riskin siirtymisen”.

8.2 Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on TOP ”toimitettuna perille tilaajan nimeä – mään paikkaan” (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). 8.3 Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, kun tavara on toimituslausekkeen mukaisesti luovutettu tilaajalle.

 · PDF tiedosto

Toimituslauseke Finterms 2001 TOP Kajaani, Opintie 3. Alan koulutusjohtaja ja -päällikkö puoltavat hankintaa saadun tarjouksen mukaisesti. Hankinta YRVA (yritysvaikutusarviointi hankinnoissa): Hankinnalla ei ole vaikutusta paikalliseen yritystoimintaan, koska paikallista tarjontaa ei ollut saatavilla.

24.3 Toimituslauseke sovitaan sopimuksessa. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimituslauseke on vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka) (FCA Incoterms 2010.) Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun laitteet on toimitettu sovellettavan toimituslausekkeen mukaisesti.

TOIMITUSLAUSEKE:NOL – Noudettavana lähettäjält gradient top #CD332D R205 G51 B45 white gradient bottom #D5D5D2 R213 G213 B210 black gradient bottom #231F20 R35 G31 B32 black gradient top #3D3C3C R61 G60 B60 standard watermark stacked logo (for sharing only) standard

 · PDF tiedosto

TOIMITUSLAUSEKE:NOL – Noudettavana lähettäjält gradient top #CD332D R205 G51 B45 white gradient bottom #D5D5D2 R213 G213 B210 black gradient bottom #231F20 R35 G31 B32 black gradient top #3D3C3C R61 G60 B60 standard watermark stacked logo (for sharing only) standard

Incoterms ® 2010 -toimituslausekekoelma on kaupan toimitusten parissa työskentelevien keskeinen työkalu kaikkialla maailmassa. Käsikirja esittelee uudet lausekkeet ja niihin liittyvät toimintatavat ja oikeussäännöt havainnollisesti.

Toimituslauseke BMI Suomen tuotteille Toimituksissa noudatamme Incoterms 2010 toimituslausekkeita. Toimitusehtomme ovat: FCA (noudot Juvanmalmi), FCA (Noudot Pennala), CIP (toimitettuna pennalasta tai Juvanmalmilta). Toimitusaika. Toimitusajat vaihtelevat tuotteesta riippuen, näet toimitusaika-arviot sivuiltamme tuotteiden tiedoista.

Onnistunut paalutoimitus on yhteistyötä Käytännön toimintaohjeita toimitusketjun joka vaiheeseen Onnistunut paalutoimitus muodostuu useista ammattitaidolla tehdyistä

The range consists of small carpenter machines, special machines and big machine line solutions for industrial woodworking factories. Olsa represents in Finland, Estonia and in the neighboring region top quality products made by well known manufacturers. Our target is to offer quality and reliable woodworking solutions to our customers in good

 · PDF tiedosto

TOP =Toimitettuna perille Materiaalin omistusoikeudella on merkitystä työmaan hankinnoissa, jos toimittaja tai aliurakoitsija ajautuu taloudellisiin ongelmiin tai konkurssiin. Työmaalle saapuvat materiaalit ovat toimittajan omaisuutta kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu. (RYHT 2000. 7 Omistusoikeuden Siirtymi-nen. RT 17-10721).

Ilman tilaajan suostumusta tavaraa tai sen osaa ei saa luovuttaa ennen sovittua ajankohtaa. 9.2 Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on TOP toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan (TOP tilaajan nimeämä paikka, Finnterms 2001). 9.3 Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, kun tavara on toimituslausekkeen mukaisesti luovutettu

 · PDF tiedosto

tovälineelle, jonka toimituslauseke on toimitettuna perille sopimuksessa mainittuun paikkaan Suo-messa (TOP Finnterms 2001). Toimitukseen sisältyy valmisohjelmiston käyttämisen edellyttämät käyttöohjeet suomen- tai englanninkielisenä. 3.4 Vaaranvastuu valmisohjelmistosta siirtyy toimittajalta asiakkaalle toimituslausekkeen mukaisesti.

Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin.

4.2 Toimituslauseke. Ellei toisin ole sovittu, toimituksessa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tuote luovutetaan sovittuna päivänä asiakkaalle suorittajan varastossa (Finnterms NOL). Rahti-ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas, ellei toisin ole sovittu. 4.3 Vaaranvastuun siirtyminen

 · PDF tiedosto

(2) Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on ”toimitettuna perille tilaajan nimeä-mään paikkaan” (TOP tilaajan nimeämä paikka Finnterms 2001). 10 VASTAANOTTOTARKASTUS (1) Ellei muuta ole sovittu, tilaaja tarkastaa tuotteen tai palvelun lopputuloksen 15

on public procurements approved by the EU Parliament in 2014 as well as the Act on Public Contracts and Concessions, which was amended based on these directives.

Viljelijä järjestää itse ohran kuljetuksen ja maksaa rahdin (toimituslauseke TOP Koskenkorva Finterms 2001). Perushinta (alv 0%) on toimitushetkellä Altian maksama markkinahinta tai muu ennen toimitusta sovittu hinta. Altian markkinahinta ilmoitetaan viikoittain internetissä osoitteessa www.farmit.net.

 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

HARDSHIP (Liikavaikeus) Liikavaikeudessa on kyse tilanteesta, jossa . tapahtumien kulku muuttaa olennaisesti sopimustasapainoa. niin, että vaikkei velvoitteiden täyttäminen ole käynyt mahdottomaksi, se vaatii osapuolelta kohtuuttomia taloudellisia uhrauksia, ja

 · PDF tiedosto

(2) Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on ”toimitettuna perille tilaajan nimeä-mään paikkaan” (TOP tilaajan nimeämä paikka Finnterms 2001). 10 VASTAANOTTOTARKASTUS (1) Ellei muuta ole sovittu, tilaaja tarkastaa tuotteen tai palvelun lopputuloksen 15

DDU/DAP on toimituslauseke, jolla tavara toimitetaan määränpäähän tullaamattomana. Incoterms. 15.5.2019 Incoterms. 203. Incoterms 2010 -ehtojen uudistaminen on parhaillaan käynniss Back top top

Osallistuessani tuohon ksenonvalomuunnossarjojen kimppatilaukseen heräsi kiinnostus noihin Kiinassa valmistettuihin tuotteisiin ja niiden (kimppatilaus)-hintoihin.

 · PDF tiedosto

Toimituslauseke • Koska paalujen kuljettamiseen tarvitaan erikoiskalustoa, on paalun hintaan yleensä sisällytetty myös kuormaus tehtaalla, kuljetus ja purkaus paalutuskoneen ulottuville. Tällöin toimi-tuslauseke on TOP työmaa FIN01. Myyjä vastaa kuormatoi-mituksesta siihen asti, kunnes kuorma on purettu työmaalla

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Incoterms ® 2020 on esitystavaltaan uusittu toimituslausekekokoelma, jonka sisältöä ja tulkintaa tulee tarkastella kehittyvien kauppamenettelyjen valossa. Esitystavassa toimi

SANYSE TAVARAHANKINTA 2(21) Julkinen Sansia Oy Postiosoite: PL 2000, 70601 Kuopio Käyntiosoite: Viestikatu 3, 70600 Kuopio [email protected] Puh. 017 218 900

 · PDF tiedosto

tietovälineelle, jonka toimituslauseke on toimitettuna perille sopimuksessa mainittuun paikkaan Suo – messa (TOP Finnterms 2001). Toimitukseen sisältyy valmisohjelmiston käyttämisen edellyttämät käyt-töohjeet suomen- tai englanninkielisenä. 3.4 Vaaranvastuu valmisohjelmistosta siirtyy toimittajalta asiakkaalle toimituslausekkeen

1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä ja ehtoja sovelletaan tarjoukseen ja tilaukseen sekä toimitussopimuksen ehtoina, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa

Kuudes toimituslauseke TOP eli toimitettuna perille tarkoittaa, että myyjän tulee luovuttaa tavara osoitetussa määräpaikassa sekä pur-kaa se ajoneuvosta. Myyjän vastuuseen sisältyvät riskit ja kustannukset purkuun asti. Osapuolet voivat täsmentää lauseketta ja lisätä erillisiä lisämääreitään selke-

Toimitus kulkuneuvoon tai kulkuneuvosta: Muut toimituslausekkeet ja niiden määrittelemät kauppatavat ”alistavat” itsensä kuljetussopimukselle.Toimituslauseke ei suoraan määrittele tarkkaa toimituskohtaa, vaan jättää se kuljetussopimukselle. FOB- ja FCA-lausekkeet

This page was last edited on 12 March 2015, at 22:04. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.

DDU/DAP on toimituslauseke, jolla tavara toimitetaan määränpäähän tullaamattomana. Incoterms. 15.5.2019 Incoterms. 193. Incoterms 2010 -ehtojen uudistaminen on parhaillaan käynniss Back top top

11.1.2011 · 4wdman kirjoitti:Missäs toi vaikuttaa, ku ei ollu osotetietoja, vain 2 puhelinnumeroo. Tonku tilaa 100 km päästä ni laskutus alkaa ku matka tilaajalle alkaa ja loppuu ku on takas toimistolla (mopoautolla 100 km eestaas n.6 h ja työ 1 h ni päästää jo 42 €, kyllä sillä rikastuu.

Sopimukset ovat erityisen tärkeitä yritysten välisessä kaupankäynnissä. Sopimusten puuttuminen on yrittäjälle iso riski,

Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta. Tavara luovutetaan asiakkaalle työn suorittajan toimipaikassa. Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara. Back to top

The latest Tweets from Keski-Suomen kauppakamari (@KS_kauppakamari). Keski-Suomen elinkeinoelämän edellytysten kehittäjä – yhdessä yritysten puolesta. #kskauppakamari #keskisuomi #kasvunmaakunta. Keski-Suomi

Seuraajat: 1,9 k

A ’read’ is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

Folger hill sol kumin nantucket – chuo.fm. Posted November 28, 2019 by. Hoogmartens Houthalen Basket. Sol Kumin is CEO/Limited Partner/Co-Founder at Folger Hill Asset Management LP.

The appearance of an internet-only brand in the top ten may seem like a surprising curve ball. However, to put this into context, the online retail sector is expected to grow by 14% this year, ten times more than the high street at 1.4% so it makes sense for such an established and successful online retailer to feature highly with so many people.

Xplora gutschein, Hier sind Sie richtig: Jetzt bei myToys Kidizoom Smart Watch 2 grün günstig online kaufen! Fossil Smartwatches günstig im Fossil Markenshop kaufen versand noch heute bei Bestellung bis 15 Uhr (Mo-Fr) schnell, einfach sicher beim Smartwatch Markführer.

Comments . Transcription . Alko valikoimaanotto

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Hankintalogistiikka Minna Kaipio. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka /

Definition from Wiktionary, the free dictionary. User:Matthias Buchmeier. Jump to navigation Jump to search

HUOLINTALIIKKEEN TUONTI- TULLAUSOPAS Emma Haapala Emma Haapala HUOLINTALIIKKEEN TUONTITULLAUSOPAS Oy AHA Logistics Ltd Liiketalous 2014 TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Emma Haapala Huolintaliikkeen tuontitullausopas 2014 Suomi 54 + 8 liitettä Leena Pommelin-Andrejeff Tämän opinnäytetyön

—, Mutanen, A. & Hänninen, R. 2011. Impact of Russian roundwood and sawnwood exports on markets – a Finnish perspective. Teoksessa: Välkky, E., Viitanen, J

Translation for: ’monetary clause’ in English->Finnish dictionary. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs.

READ. Julkisten hankintojen yleiset. sopimusehdot tavarahankinnoissa

 · PDF tiedosto

tietovälineelle, jonka toimituslauseke on toimitettuna perille sopimuksessa mainittuun paikkaan Suomessa (TOP Finnterms 2001). Toimitukseen sisältyy valmisohjelmiston käyttämisen edellyttämät käyttöohjeet suomen- tai englanninkielisenä. 3.4 Vaaranvastuu valmisohjelmistosta siirtyy toimittajalta asiakkaalle toimituslausekkeen mukaisesti.

Alkon keskusvarastoon toimitettaessa hinnat ilmoitetaan verottomina. Toimituslausekkeet Suomesta toimitettaessa toimituslauseke on joko TOP (toimitettuna perille) Alkon keskusvarasto Vantaa tai TOP Alkon myymälät ja toimituslauseke on tavarantoimittajakohtainen. Kotimaisiin toimituksiin sovelletaan Finnterms 2001 -ehtoja.

Viljelijä järjestää itse ohran kuljetuksen ja maksaa rahdin (toimituslauseke TOP Koskenkorva Finterms 2001). Perushinta (alv 0%) on toimitushetkellä Altian maksama markkinahinta tai muu ennen toimitusta sovittu hinta. Altian markkinahinta ilmoitetaan viikoittain internetissä osoitteessa www.farmit.net.

Toggle navigation. FI

Top types Pill Reminder Device Toimituslauseke, toimitustapa, maksuehto- ja tapa, tavaroiden toimituspäivä, ennakkomaksun maksupäivä sekä kuljetusta koskevat tiedot (väline, reitti) tulee myös olla mainittu. Tullitariffinimike tulisi olla merkitty määrämaan noudattaman nimikkeistön mukaan.

Back To Top