opetushallitus avustukset – Opetushallitus jakoi valtionavustuksia

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Avustukset Ammatillinen koulutus. Lähetetty 05.12.2019. Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Tiedot eri avustuksista on koottu tälle sivulle. Voit rajata avustuksia mm. aiheen perusteella.

Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 92 063 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 122 751 €. Hankkeen käyttösuunnitelmassa on

Ministeriö käsittelee avustukset hakuajan päättymisen jälkeen ja pyytää niistä tarvittaessa lausunnon esimerkiksi valtion liikuntaneuvostolta, nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnalta tai taiteen edistämiskeskukselta. Valtionavustushakemusten käsittely vie lausuntovaiheineen 3-6 kuukautta.

 · PDF tiedosto

avustukset ja muut hankkeesta saatavat tuotot. Erityisavustus voi olla enintään syntyneen alijäämän suurui-nen. Opetushallitus edellyttää, että avustuksen saajan kirjanpito on järjestetty siten, että avustettavasta toimin-nasta aiheutuvia menoja ja tuloja seurataan erillisillä laskentatunnisteilla, joilla ne voidaan jälkikäteen selvit-

Tuet ja avustukset TL 5805-5890. Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoitusosuutta investointimenoon eikä suoraan tuloslaskelmaan kuuluvia valtionosuuksia, joita ovat esim. opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ja

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Säätiöt ja rahastot. Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat. Käyttäjälle ja rahoittajille. Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa puh. (09) 5840 6250, faksi (09) 5840 6200 [email protected] Tietoa sivustosta Palaute.

Opetushallitus – Valtionavustukset Tiedotteet Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin

Rahoitus ja avustukset. Rahoitus-osio sisältää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, Opetushallitus käyttää evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Jatkaessasi verkkopalvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

8.1.2019 · Valtion avustukset. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa koko maan osalta luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden hoitoon sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon liittyvät valtion avustukset.

INVESTOINTIMENOT (sis. alv:n) – INVESTERINGSUTGIFTER (inkl. moms)-josta alv-varav moms; Investointihyödykkeiden hankinta – Anskaffning av investerings tillgångar

Opetushallitus rohkaisee esittämään Avustukset kotoutumisen edistämiselle jaetaan nyt ensimmäistä kertaa Opetushallituksesta, aiemmin hausta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustuksilla voidaan muun muassa kehittää maahanmuuttajien oppimista ja ohjausta niin varhaiskasvatuksessa,

Vastuuorganisaatio Opetushallitus. Opetushallituksen valtionavustukset koulutustoimijoille. Verkkoasiointi; Tiedot ajankohtaisista hauista samoin kuin hakutiedotteet ja sähköinen hakulomake ovat saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Opetushallitus on julistanut hakuun vapaan sivistystyön erityisavustukset vuoden 2019 osalta. Haku avautui tänään 15.2.2019 klo 12 ja se päättyy 19.3.2019 klo 16.15. Aiemmasta käytännöstä poiketen haettavaksi tulivat yhdellä kertaa seuraavat avustukset: laatu- ja kehittämisavustukset; opintoseteliavustukset

Opetushallitus/Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Data och finansiering Hagnäskajen 6, Helsingfors, telefon , fax , 5 2 Lomakkeen sarakkeet Kustannukset M1 Henkilöstömenot Lomakkeen sarakkeissa ilmoitetaan toiminnoittaiset kustannukset ja niitä vastaavat tulot.

puhelin 029 533 1000 faksi 029 533 1035 opetushallitus oph.fi

hanketulokset, laatu- ja kehittämisavustukset, lake-avustukset, opetushallitus. KoL järjestää Helsingissä perjantaina 8.12. teemapäivän, joka keskittyy kokonaisuudessaan Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen turvin toteutettaviin hankkeisiin.

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus , Opetushallitus Valtionavustuslaki 3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset . Lisätiedot .

Opetushallitus järjesti vuoden 2016 varhaiskasvatuksen kehittämiseen erityisavustusta saaneille hankkeille koulutustilaisuuden 22.11.2017 Tampere-talolla. Tilaisuuden puheenvuorojen esitykset ovat linkkeinä alla. Mitä kuuluu varhaiskasvatuksen kehittämiselle (pdf) Voimaa hankkeesta vai pelkkää kuukkelointia? (pdf)

Oulujoki-Opisto on saanut Opetushallitukselta 8000 € tukea aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Opisto järjestää Muhoksella ja Utajärvellä maksuttomia digitaalisia taitoja vahvistavia alkeis- ja jatkokursseja vuosina 2019-2020. Peruskurssit on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat perusopastusta tietokoneen, internetin ja

Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallitus rohkaisee esittämään hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja joilla tavoitellaan laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

Verkkosivun näkymän koon muuttaminen Verkkosivun näkymää voi näppärästi suurentaa ja pienentää suoraan Internet-selaimesta. Voit suurentaa ja pienentää verkkosivun näkymää painamalla pohjaan näppäimistöstä CTRL-painikkeen (Mac: Command-painike) ja painike pohjaan pidettynä vierittää hiiren rullaa ylös ja alas.

12.4.2019 · Opetushallitus on myöntänyt yleissivistävään koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vapaaseen sivistystyöhön yhteensä yli 65 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Valtionavustuksia haettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä, samaan aikaan tapahtuvalla haulla.

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee arkisin klo 9–16: puh.0295 331 703, [email protected] www.oph.fi. Utbildningstyrelsen

Valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Opetushallituksesta on nyt haettavissa valtionavustusta kielikylpytoiminnan ja muun laajamittaisen kaksikielisen sekä kielirikasteisen opetuksen laajentamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja

Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Säätiöt ja rahastot. Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat. Käyttäjälle ja rahoittajille. Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa puh. (09) 5840 6250, faksi (09) 5840 6200 [email protected] Tietoa sivustosta Palaute.

Avustukset jakautuvat kaikkiin Suomen maakuntiin. Tiedot kaikista haetuista ja myönnetyistä STEA-avustuksista löydät STEAn avustustietokannasta. STEA-avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät yleiset ohjeet on koottu vuosittain päivitettävään avustusoppaaseen.

Opetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Päivityksen tarkoituksena on täsmentää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Perustemääräys annetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Toiminta-avustukset (valtionavustukset) Toiminta-avustukset Opetusministeriön työryhmän selvityksessä v. 1976 määriteltiin Suomi-koulujen avustuksen jakoperiaatteet, ja Opetushallitus on noudattanut koulujen avustamisessa opetusministeriön laatimia ohjeita.

Opetushallitus voi avata rajapinnan sellaiselle viranomaiselle, jolla tämän tai muun lain nojalla on oikeus käsitellä tietoja. Viranomaisen on tietoja pyytäessään ilmoitettava Opetushallitukselle tietojen käyttötarkoitus ja muut tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Liikkuva koulu -toimintaa on toteutettu suomalaisissa peruskouluissa pian kymmenen vuoden ajan. Hallituskauden ja Liikkuva koulu -kärkihankkeen päättyminen on herättänyt paljon

Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaoston avustukset. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto jakaa avustuksia Kaskislaisille yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Avustukset voivat olla toiminta- tai kohdeavustuksia.

Lohjan kaupunki. Karstuntie 4 PL 71 08101 Lohja [email protected] vaihde: 019 3690 ma-to 8-16, pe 8-15. Asiakaspalvelukeskus [email protected]

Opetushallitus on laatinut Monipuolisesti mobiililla -tietopaketin kouluille tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa. Opas on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve.

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä laatii paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Opetushallitus. Jatkuva haku Tutkimusrahaston apurahat . Retina ry. Jatkuva haku Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet . AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus. Jatkuva haku Apuraha . Maa- ja Apurahat, palkinnot, avustukset .

Opetushallitus – Valtionavustukse . Avustukset myönnetään Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen valtionavustushaku vuodelle 2019 OKM:stä alkaa keskiviikkona 29.8.2018 ja päättyy 3. ta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018 ; taan vuodelle

Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen-, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 18.10.2016. Uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja lasten omaa aktiivista roolia.

Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varda-seloste käsittelytoimista

Uutiset, urheilu, viihde, talous, sää, terveys, ruoka, matkailu, autot ja tyyli – Iltalehti, kaikki tuoreet uutiset yhdestä osoitteesta kellon ympäri!

Opetushallitus asetti haettaviksi kerhotoiminnan avustukset ajalle 15.2. – 12.3.2019. Hollolan kunta on haki avustusta määrä-aikaan mennessä 56 000 euroa. Opetushallitus on 12.4.2019 päätöksessään (174/399/2019) myöntänyt Hollolan kunnalle valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen 19 000 euroa, omavastuu osuuden ollessa 8 143 euroa.

Etusivu › Uutishuone › Lausunnot › Opetushallitus OPH-2273-2017 Kuljetusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos Opetushallitus OPH-2273-2017 Kuljetusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos Lausunnot | 27.10.2017

Opetushallitus: Koululaisten Move-testit ovat turvallisia ja niitä voidaan jatkaa – Espoo aloittaa taas testit Move-testit tulivat julkisuuteen, kun espoolaisen Tiistilän koulun

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta-

Esiopetusikäisten valmistava opetus Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä ennen perusopetuksen alkamista.

Opetushallitus on myöntänyt yleissivistävään koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vapaaseen sivistystyöhön yhteensä yli 65 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Valtionavustuksia haettiin nyt

Avustukset: Opetushallituksen valtionavustushaku maahanmuuttajien kotouttamista edistäviin toimiin järjestösektorilla Umpeutuu 25.5.2018 Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Avustukset: Opetushallituksen valtionavustushaku maahanmuuttajien kotouttamista edistäviin toimiin järjestösektorilla Umpeutuu 25.5.2018 Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Verkkosivun näkymän koon muuttaminen Verkkosivun näkymää voi näppärästi suurentaa ja pienentää suoraan Internet-selaimesta. Voit suurentaa ja pienentää verkkosivun näkymää painamalla pohjaan näppäimistöstä CTRL-painikkeen (Mac: Command-painike) ja painike pohjaan pidettynä vierittää hiiren rullaa ylös ja alas.

Rahoitusinfo tarjoaa laajan kuvan järjestöjen rahoituskentästä. Tilaisuudessa rahoitusmahdollisuuksia esittelevät: – STEA – Taiteen edistämiskeskus – Opetushallitus – Moniheli – Espoon kaupunki – Helsingin kaupunki Tapahtuma on suunnattu erityisesti etnisten vähemmistöjen yhdistysten ja monikulttuurijärjestöjen

Erityisavustukset ja ylimääräiset avustukset. opintoseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avustuksissa on Opetushallitus. Rakenteellisen kehittämisen tukemiseksi myönnettävät valtionavustukset sekä liikunnan koulutuskeskusten valtionavustukset myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valmistava opetus 6-vuotiaille on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille kuusivuotiaille lapsille, joiden suomen kielen ja/tai muut taidot eivät riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

 · PDF tiedosto

Hygieniaosaaminen selkokielellä (Opetushallitus) Kelan selkokieliset esitteet, Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi (2011), Kela, Kela – Koti ja perhe -esite (pdf) Opiskelu ja työ. Opiskelijan tuet, työttömän tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi (2010)

Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Kalajoen kaupungissa tiedot siirtyvät Vardaan alkaen 29.4 suoraan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Daisy) järjestelmäintegraation avulla.

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeemme tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa.

• Oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista päättää Opetushallitus. • Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Kulttuurin avustukset –pääsivulle. JAA.

Opetushallitus (OPH) ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat suurimman osan perusopetuksen hankkeista. Kerhotoiminnan kehittäminen Koulun kerhotoiminta tukee koulun toimintakulttuurin ja Lue lisää

19:12 Syttyykö Iranin ja Yhdysvaltain välille sota? Mitä siitä seuraisi? Lue lyhyet vastaukset Iran. Täysimittaisen sodan syttyminen on yhä epätodennäköistä, mutta Lähi-idän sekasorto voi kasvaa.

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus. Suositus koskee kuntien palveluluokitusta vuoden 2019 alusta alkaen. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista ja luokitusten soveltamisesta sekä mallin luokitusten jatkuvalle kehittämiselle ja ylläpidolle.

Rahoittaja: Opetushallitus ja kaupungin budjettirahoitus. Turun liikkuva toinen aste Yhteyshenkilö: Patrik Pakkala ja Janne Hoikkanen Tavoite: Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen

Taiteen edistämiskeskus, Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, hakuaika yleensä syys-marraskuussa; Taiteen edistämiskeskus,Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, hakuaika yleensä syys-marraskuussa

STEAn verkkoasiointi palvelee järjestöjä avustusten hakuun, maksuihin, raportointiin ja muutoksenhakuun liittyvissä tehtävissä. Verkkoasioinnin osoite on https://asiointi.stea.fi.

Opetushallitus on jakanut avustukset hakuehdot täyttäneille perusopetuksen järjestäjille. Panostus kerhotoimintaan on ollut merkittävää, sillä erityisavustusta on jaettu yhteensä 78,350 miljoonaa euroa vuosien 2008—2018 aikana.

Toiminta on perheille vapaaehtoista ja maksullista. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 8-16 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään lähinnä kouluissa, ja jokaisessa yksikössä on toiminnasta vastaava ohjaaja.

Opetushallitus on myöntänyt yleissivistävään koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vapaaseen sivistystyöhön yhteensä yli 65 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Valtionavustuksia haettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä, samaan aikaan tapahtuvalla haulla.

Sähköinen asiointi Avustukset 2019 Opiskelijalahja Nuorten kesätyöllistämistuki Nuorten kesätyöpaikat Usein kysyttyä Terveystarkastaja Talous- ja velkaneuvonta Oikeusapu Löytöeläimet Vuokrattavat tilat Eläinlääkärit Palautelomake Opetushallitus. Opetussuunnitelmat. Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma.

13. joulukuuta 2019. #pikkasenlaiton-blogi: Valvooko sitä elintarvikkeiden markkinointia kukaan? Kyllä valvoo. Totuuden nimissä täytyy kuitenkin sanoa, että markkinoilla on silti lainsäädännön vastaisia ja kuluttajia harhaanjohtavia mainoksia.

Punahilkan päiväkoti on Korkeamäellä sijaitseva kaksikielinen vuorohoitopäiväkoti, joka palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä tai opiskelunsa luonteesta johtuen tarvitsevat 0-6-vuotiaille lapsilleen varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen lisäksi ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Euroopan kielten päivä 26.9.2019 Salossa. Euroopan kielten päivää juhlitaan Salossa Kauppakeskus Plazassa to 26.9. klo 12-19. Euroopan komissio tukee tätä kaikille avointa tapahtumaa, jonka tarkoituksena on innostaa kaiken ikäisiä kielten opiskeluun.

Peruskorjaus avasi merinäköalat sadoille virkamiehille Hakaniemessä. Siirry sivun pääsisältöön. Siirry hakuun

 · PDF tiedosto

Opetushallitus on jakanut avustukset hakueh-Valiokunnan lausunto SiVL 10/2018 vp 5 dot täyttäneille perusopetuksen järjestäjille. Panostus kerhotoimintaan on ollut merkittävää, sill

Opetushallitus Opetushallituksen Apurahoja on useita erilaisia ja kattava lista kaikista avustuksista löytyy Apurahat ja avustukset-sivulta. Omiin tarkoituksiin sopivaa apurahaa voi etsiä sivuilla olevan hakukoneen avulla. Yritys- ja innovaatioyhteistyön kotimaisia rahoittajia.

Janakkala ja Citymaalaiset liittoutuvat edistämään kaksipaikkaisuutta 08.01.2020. Janakkalan kunta ja uusi Citymaalaiset-työryhmä alkavat tänä keväänä yhdessä edistää monia houkuttelevaa elämäntapaa: kaupunki- ja maaseutuelämän yhdistämistä.

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen Kuhmon kaupungin opetussuunnitelma 2016

Rahoittaja: Kotona Helsingissä I — Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kotona Helsingissä II — Opetushallitus Hankeaika: Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.8.2017 — 31.1.2020 ja Opetushallitus 1.8.2018 — 31.12.2020 Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja

Lukio on kurssimuotoinen vuosiluokaton yleissivistävä koulu, joka rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukion tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisen koulutuksen ylioppilaspohjaisilla linjoilla.

Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Opetushallitus, Joensuun normaalikoulu ja Joensuun yhteiskoulun lukio järjestivät kuun vaihteessa viisipäiväisen opintovierailun, johon osallistui 21 eri koulutusalojen edustajaa 15 maasta. Vierailijat tutustuivat joensuulaisiin kouluihin, seurasivat opetusta ja tekivät opintoretken Kolille. Opetushallitus, Joensuun normaalikoulu ja

Salkun omistaja: Tommi Tuominen Salkkupäällikkö: Salla Sissonen JOPO-toiminnan kehittäminen Yhteyshenkilö: Anu Parantainen Tavoite: Tavoitteena on kehittää yhdessä olemassa olevan paikallisen verkoston kanssa JOPO-toimintaan ohjautuvien oppilaiden valintaprosessia ja näin varmistaa, että opetukseen pääsevät siitä eniten hyötyvät

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Porvoossa opetustarjonta on laajaa ja tasokasta. Taidealojen oppilaitokset tarjoavat arkkitehtuurin, audiovisuaalisen taiteen, kuvataiteen, käsityön, musiikin, sanataiteen, tanssi- ja teatteritaiteen perusopetusta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetukseen suuntautuvan valtionavustuksen haku on nyt auki. Hakuaika päättyy 29.3.2018 klo 16:15. Kyseessä on kohdennettu yleisavustus.

Valmistava opetus 6-vuotiaille on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen ja/tai muut taidot eivät riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Lapsen kasvun ja oppimisen tukea suunnitellaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen tuen tarve on hyvä olla tiedossa esiopetuksen alkaessa, jotta tuen saannin jatkumista voidaan suunnitella.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015. Ohjelma siirtyi vuonna 2017 Olympiakomiteasta Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa

 · PDF tiedosto

Opetushallitus Laskentapalvelut, neuvonta, puh. 040 348 7090, – Avustukset 1500 – Muut toimintakulut 1900 = Toimintakate 2000 Verorahoitus + Kunnan tulovero 3100 + Kiinteistövero 3200 + Osuus yhteisöveron tuotosta 3300 + Muut verotulot 3400

Avustukset ja apurahat, Muut ilmoitukset Utelias luokka -pilottien haku avattu – koulujen ja taidekasvattajien yhteistyötä lisätään Posted by toimisto on 21.3.2018 21.3.2018

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Korjaus- ja energia-avustukset. Avustus terveyshaitan poistamiseen. Erityisryhmien investointiavustukset. Asumisterveys. Jätehuolto. (Lähde: Opetushallitus) Ajankohtaista. Kesällä 2019 Riihikalliossa toteutettu puistoruokailukokeilu laajenee – kesällä 2020 myös Jokelassa ja Kellokoskella.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf) Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta Opetushallitus 2014 (pdf) Lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2015 (pdf) Oppilas- ja opiskelijahuollon opetussuunnitelmat. Esiopetus, pdf

Myönnetyt avustukset 2018, 2019 sekä selvityslomake ja kulujen esittelykaavio sivun alareunassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma. Yhteistyökumppanit, jotka eivät osallistuneet foorumiin, voivat hakea avustusta Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon samoilla ehdoilla kuin muut hakijat.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen..

Taiteen perusopetusta annetaan sekä yksityisissä että kaupungin ylläpitämissä oppilaitoksissa joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Opetushallitus on luonut oppimäärien opetussuunnitelmien perusteet, joita oppilaitokset noudattavat. Porin kaupunki myöntää oppilaitoksille hakemusten perusteella luvan antaa taiteen perusopetusta.

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa. Tuemme työllisyyden edistämistä rahoittamalla työttömyysturvaa, aikuiskoulutusetuuksia, työttömyysajalta kertyvää työeläkettä ja palkkaturvaa. Asiasanat: työllisyysrahasto, työttömyysvakuutusmaksut, aikuisopiskelijan etuudet, aikuiskoulutustuki

Hyvinkään Vasu on päivitetty ja se otetaan käyttöön 1.8.2019. Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta: Opetushallitus – Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma 2019 (pdf)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten

Back To Top